Història


RitmeNatura neix l'any 2018 com a evolució de l'observatori ciutadà FenoDato, basat en observacions fenològiques fetes per ciutadans a través de Twitter. El projecte Fenodato va ser finançat l'any 2015 per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i va desenvolupar una comunitat d'observadors fenològics a tot Espanya que contribuïen les seves dades a través de #FenoTuits.


L'any 2016, FenoDato va passar a ser un cas d'estudi del projecte europeu Ground Truth 2.0, finançat per la Comissió Europea dins el programa Horizon 2020. L'objectiu de Ground Truth 2.0 era oferir la demostració i validació de sis observatoris ciutadans en condicions operatives reals a Holanda, Suècia, Kenya, Zàmbia, Bèlgica i Espanya per demostrar la viabilitat tecnològica, l’ús sostingut i els beneficis socials i econòmics d’aquests observatoris ciutadans.


Dins de Ground Truth 2.0, l'observatori va passar per unes fases de replantejament i co-disseny comunes als sis casos d'estudi que van dur FenoDato a renéixer i ser el que és avui, RitmeNatura, un observatori de ciència ciutadana pensat, dissenyat i sostingut per ciutadans, científics i gestors amb un objectiu comú: contribuir a l'estudi de la fenologia per tal de disposar de dades robustes, vàlides i concloents sobre els efectes del canvi climàtic en els éssers vius.

LA NOSTRA VISIÓ:

En un món digital existirà un lloc que permeti a ciutadans, gestors i polítics compartir i consultar informació fenològica. A més, permetrà comunicar-se entre actors i serà sostenible en el temps.

LA NOSTRA MISSIÓ:

L'Observatori és el lloc on s’emmagatzemen les dades recollides per part dels ciutadans, on aquestes poden ser consultades en temps real i influir en la presa de decisions.

ELS NOSTRES OBJECTIUS:
  1. Crear una plataforma de ciència ciutadana sobre els efectes del canvi climàtic en la naturalesa i amb dades obertes, on la divulgació i els resultats influeixin en la presa de decisions.
  2. A través de la recollida de dades per part dels ciutadans i guiats per un protocol d’observació ampli, generar informació útil per conèixer l’impacte del canvi climàtic en la naturalesa.
  3. Sumar amb la resta de plataformes existents i que l’Observatori sigui un paraigua d’agrupacions i informació sobre els efectes del canvi climàtic en la naturalesa.
  4. Promoure la sostenibilitat de l’Observatori ciutadà més enllà de la finalització del projecte.