Nosaltres


RitmeNatura és una comunitat d'observadors fenològics a Catalunya procedents de diverses organitzacions, així com també d'iniciatives individuals. El 2016, quan es va crear RitmeNatura, Natusfera era la plataforma utilitzada per a la recollida d'observacions. Per causes tècniques, al 2020, RitmeNatura va decidir moure l'observatori a iNaturalist. Per això, tant a Natusfera com a iNaturalist podeu trobar tots els col·laboradors que a títol individual han participat o participen en l'observatori amb les seves observacions.

En aquesta pàgina volem destacar i agrair a aquelles entitats que, durant la creació i expansió de l'observatori, han tingut algun paper de suport i de lideratge per tirar endavant aquesta iniciativa:

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és una institució de recerca pública situada a Barcelona. El principal objectiu del CREAF és generar coneixements i crear noves eines metodològiques en els camps de les ciències ambientals i l’ecologia. La recerca duta a terme pel CREAF es poden agrupar en 4 àrees principals: Biodiversitat, Ecologia Funcional i Canvi Global, Ecologia forestal i els incendis forestals, i l’anàlisi ambiental i territorial i GIS. A l’última zona, el grup Grumets està duent a terme la recerca en grans volums de dades, cartografia web, sèries de temps teledetecció, i els estàndards geoespaciales i és el manteniment de la RS i programari SIG MiraMon.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, encarregada de gestionar els sistemes d’observació i predicció meteorològics a Catalunya.

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona (311 municipis). La Diputació de Barcelona fonamentalment dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de manera més homogènia a tot el territori.

Natusfera és una plataforma de ciència ciutadana creada pel CREAF i coordinada des de GBIF Espanya, disponible actualment en castellà, gallec, català, euskera i anglès. La seva tecnologia es una adaptació de iNaturalist, una plataforma americana que funciona molt bé entre la comunitat angloparlant i a Mèxic. Natusfera va néixer per posicionar-se com la plataforma de ciència ciutadana de referència a Europa per estudiar la biodiversitat.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l’òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Secretaria de Medi Ambient, encarregat d’impulsar a Catalunya l’establiment d’estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic. Sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea, l’Oficina vetlla per a la integració de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials, i impulsa projectes i actuacions concertades amb d’altres governs en matèria de polítiques climàtiques.

El Museu de Ciències Naturals de Granollers és un museu dedicat a les ciències que s’ubica a Granollers. té per àmbits temàtics la paleontologia, la geologia, la botànica, la meteorologia i, especialment, la zoologia.

SEO/BirdLife és una organització no governamental (ONG) d’utilitat pública que té com a principals objectius la conservació i l’estudi de les aus i els seus hàbitats.

La Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és una societat científica que té per finalitat promoure l’estudi i la divulgació dels coneixements referents als éssers i els sistemes naturals.

L’Institut Català d’Ornitologia (ICO) és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els seus hàbitats amb l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les polítiques de conservació de la biodiversitat.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), també anomenada Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada, té els seus orígens el 1920, i és l’òrgan que agrupa les entitats excursionistes de Catalunya, i que treballa per oferir serveis a aquestes entitats i per extensió a tots els practicants de les disciplines esportives lligades a l’excursionisme i alpinisme i als seus aspectes culturals. La FEEC ostenta la representació de l’Excursionisme Català davant de qualsevol organisme públic o privat.

Flora Catalana és una associació, sense ànim de lucre, que organitza el treball voluntari de persones que estimen la natura, amb la finalitat de recollir informació, tant de caire botànic com etnobotànic, relacionada amb la flora de Catalunya i la cultura que, històricament, s’ha desenvolupat al seu voltant. L’objectiu d’aquest recull és d'acabar fent una labor social de difusió i conscienciació.

Grup Altran és líder mundial en innovació i consultoria d’enginyeria d’alta tecnologia que acompanya als seus clients en la creació i desenvolupament de nous productes i serveis. Com a grup internacional, Altran opera en més de vint països d’Europa, Àsia i Amèrica. Altran ha proporcionat serveis des de fa trenta anys per als principals actors en els sectors de telecomunicacions aeroespacial, automoció, energia, ferrocarril, finances, salut i sector públic cobrint totes les etapes de desenvolupament del projecte des de la planificació estratègica. Altran capitalitza el coneixement tecnològic internacional en quatre àrees clau: Cicle de vida de l’experiència; Enginyeria mecànica; Sistemes Intel·ligents i Sistemes d’Informació. A Espanya, Altran Innovació estén els principis del grup Altran al context espanyol en més de 2.500 empreses, sent la innovació el component central de l’estratègia de Altran.

Starlab Barcelona SL és una empresa privada de Recerca i Desenvolupament establerta en 2004. STARLAB ofereix solucions i serveis d’I + D per a clients institucionals i privats a fi de tancar la bretxa entre la recerca i la societat. STARLAB s’ha posicionat com a empresa de Valor Afegit (VAC) en la prestació de serveis espacials i la neurociencia. STARLAB té experiència clau en els següents aspectes: tasques administratives, tasques tècniques, la integració de fonts de dades, intel·ligència computacional i aprenentatge automàtic, la personalització del servei, el desenvolupament de maquinari / programari i modelatge de negocis i la resposta del mercat.

IHE Delft és una institució acadèmica que duu a terme projectes d’educació, recerca i projectes de foment de capacitats en els camps de l’enginyeria hidràulica, gestió de l’aigua, medi ambient, sanejament i govern. IHE Delft confereix títols de Màster en Ciències i dirigeix doctorats. És el major centre internacional de postgraus en educació relativa a l’aigua i de recerca del món. Des de 1957, l’Institut ha impartit educació de postgrau a més de 15.000 professionals de l’aigua de més de 160 països. IHE Delft participa en nombrosos projectes de recerca i projectes de foment de capacitats a tot el món. L’Institut té la seva seu a Holanda.