Objectius


L’objectiu principal de PhenoTandem és harmonitzar l’enfocament de la Teledetecció en el seguiment de la fenologia de la vegetació i les observacions fenològiques de Ciència Ciutadana tradicional. El projecte treballarà per fer interoperable el seguiment de la fenologia descrita per Ciència Ciutadana i per Teledetecció i millorar i fomentar la captació de dades de fenologia mitjançant Ciutadania Ciutadana per, finalment, assolir un acord sobre protocols de fenologia per ambdues aproximacions.

Concepte i metodologia del projecte

Les espècies monitoritzades tradicionalment per la ciència ciutadana com a indicadors d’esdeveniments fenològics habitualment s'han seleccionat sense considerar si eren detectables des de l’espai. Per fer que la teledetecció i les observacions fenològiques d'observadors terrestres estiguin en harmonia, cal replantejar els protocols d'observacions in situ i per teledetecció per trobar un enfocament estàndard comú i treballar en tàndem, per tal que els observadors tradicionals incloguin noves espècies que també es puguin detectar mitjançant teledetecció (per exemple, espècies forestals i espècies agrícoles o arbustos). Gràcies a la resolució espacial i temporal de Sentinel-2 i als nous productes d’alt nivell creats per PhenoTandem entre d'altres, aquesta reconciliació és possible per primera vegada. PhenoTandem definirà un protocol que consideri les espècies i les fenofases observables en ambdós enfocaments i crearà un marc harmonitzat que es provarà a les zones catalanes.