Sentinel-2 Data Cube


La quantitat de dades que genera la flota Sentinel d'un territori com Catalunya fa pràcticament impossible la descàrrega i l’organització manuals dels fitxers. Els Earth Observations Data Cubes (EODC) són un paradigma emergent que transforma la manera com els usuaris interaccionen amb les dades espacial-temporals d’Observacions terrestres. Proporcionen una millor organització de les dades indexant-les, doten de velocitats de processament més ràpides ingerint escenes i presenten idiomes de consulta millorats per recuperar fàcilment un subconjunt convenient de dades. L'Open Data Cube (ODC) és una implementació del concepte EODC que aprofita l'existència de Data Ready Analysis per promoure i generalitzar la creació datacubes nacionals. Per tant, l'Open Data Cube (ODC) ofereix una solució per emmagatzemar productes de grans dades de manera eficient amb un maquinari modest i evitar així l'ús del núvol. A més, s'ha afegit al DataCube una eina de visualització fàcil i interoperable, un navegador de mapes WMS.

<